آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سهامی آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمد مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/09/18 تا کنون