آمار کلی

کد ملی: 362163XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل کالا صداقت ترابر زاهدان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/12/13 تا 1397/05/13
به مزه شرق چهار هزار و ششصد و هشتاد و سه زاهدان بازرس علی البدل فعال 1393/07/01 تا کنون