آمار کلی

کد ملی: 007605XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تهویه مطبوع کاسپین کیان دما کره بازرس علی البدل فعال 1396/10/25 تا کنون