آمار کلی

کد ملی: 228058XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مجتمع ورزشی و تفریحی تپه کاج صدرا بازرس علی البدل فعال 1398/11/24 تا کنون