آمار کلی

کد ملی: 419904XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرش دستباف سه هزار و نهصد و سی و یک کیمیا کوهدشت بازرس علی البدل فعال 1398/08/06 تا کنون