آمار کلی

کد ملی: 445000XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خوشه طلایی ایساتیس مدیرعامل فعال 1396/10/28 تا کنون