آمار کلی

کد ملی: 427038XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه و ساختمانی عمران راه گشا نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1398/01/19 تا 1398/02/21
ویرا نوند زنگان بازرس علی البدل فعال 1395/02/11 تا کنون