آمار کلی

کد ملی: 307104XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مروارید سبز کاریز نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/03/05 تا کنون
حمل ونقل وباربری کاروان بارسیرجان عضو هیئت مدیره فعال 1397/11/06 تا کنون
راه و ساختمان آباد راه سیرگان رئیس هیئت مدیره فعال 1392/11/29 تا کنون