آمار کلی

کد ملی: 443254XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آریا زمین فیزیک مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/07/12 تا کنون
آترینا صنعت یزد بازرس علی البدل فعال 1394/09/10 تا کنون
شیرکوه کانسار شرق مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1391/12/12 تا کنون