آمار کلی

کد ملی: 146158XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 6

شرکت فعال: 3

خارج شده: 1

منحل شده: 2

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی و معدنی فلور اسپار مدیرعامل فعال 1398/11/14 تا کنون
تولیدی و صنعتی نام آوران آترین رئیس هیئت مدیره فعال 1398/06/31 تا کنون
توسعه توان پاک تابان عضو هیئت مدیره منحل شده 1396/08/06 تا کنون
فن آوران انرژی های تجدیدپذیر بهاران سیلک رئیس هیئت مدیره فعال 1396/03/01 تا کنون
توربین های بادی گسترش آترین نایب رئیس هیئت مدیره منحل شده 1394/04/24 تا کنون
نیروگاههای بادی آترین ایرانیان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1393/07/15 تا 1397/05/30