آمار کلی

کد ملی: 527954XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رضا کار جنوب مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/10/01 تا کنون
رضاصنعت دماوند رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/04/24 تا کنون