آمار کلی

کد ملی: 491057XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صندوق قرض الحسنه خیرآباد شهرستان بهارستان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/17 تا کنون
صندوق قرض الحسنه صاحب الزمان عج خیرآباد عضو هیئت مدیره فعال 1391/08/11 تا کنون