آمار کلی

کد ملی: 224895XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی مدارس و ادارات وحدت مهر بندرگز نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/03/20 تا کنون