آمار کلی

کد ملی: 243184XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولید ماشین آلات صنعتی و ادوات کشاورزی بعثت فارس عضو هیئت مدیره فعال 1397/08/17 تا کنون