آمار کلی

کد ملی: 209340XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گروه صنعتی مازند چوب کاران صادقی بازرس اصلی فعال 1398/12/05 تا کنون