آمار کلی

کد ملی: 359102XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع دستی زرین دوز شش هزار و صد و یازده دیار نخل عضو هیئت مدیره فعال 1396/09/22 تا کنون