آمار کلی

کد ملی: 338021XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اقتدار اندیشان پارسی بازرس اصلی فعال 1396/07/29 تا کنون