آمار کلی

کد ملی: 352110XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیروگسترشریف دشتستان بازرس علی البدل فعال 1396/11/28 تا کنون
فنی مهندسی سپید یاس دشتستان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/06/01 تا کنون