آمار کلی

کد ملی: 038099XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 4

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع غذایی شکوه شهد نیک مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/12 تا کنون
مجتمع خدماتی رفاهی مهر و ماه کویر قم رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/12/06 تا کنون
صنایع غذایی شکوه شهد نیک عضو هیئت مدیره فعال 1392/04/15 تا کنون
صنایع غذایی شکوه شهد نیک مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1390/01/15 تا کنون