آمار کلی

کد ملی: 213021XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه پیشتاز ونوشه هراز بازرس علی البدل فعال 1398/10/29 تا کنون
گروه توسعه صنعتی نیک خودرو نور خاورمیانه بازرس اصلی فعال 1397/03/12 تا کنون