آمار کلی

کد ملی: 206310XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
امید سازان مامطیر فرد رئیس هیئت مدیره فعال 1396/09/01 تا کنون