آمار کلی

کد ملی: 184029XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توکان برج تکاب بازرس علی البدل فعال 1398/10/14 تا کنون