آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آب و فاضلاب خراسان شمالی بازرس علی البدل خارج شده 1383/12/22 تا 1388/11/12