آمار کلی

کد ملی: 253987XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گروه مهندسین راه سازان امید میهن مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/02/07 تا کنون