آمار کلی

کد ملی: 073173XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دوام سازان توس بازرس علی البدل فعال 1397/08/10 تا کنون
هور افراز شهر رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/06/01 تا کنون