آمار کلی

کد ملی: 117026XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 1

خارج شده: 3

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
امید اندیشه سپاهان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/09/06 تا کنون
صنایع شیمیایی پترو ایمن سپاهان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/03/13 تا 1398/06/13
فنی مهندسی کوثر صنعت پارسیان عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/06/28 تا 1394/02/17
زرین کولاک زاینده رود رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/02/21 تا 1392/05/20