آمار کلی

کد ملی: 289913XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیران یو پی وی سی صداقت پیرانشهر رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/03/16 تا کنون