آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مشاوره و فنی مهندسی توزیع و تولید محصولات کشاورزی نیلوفر آبی بازرس علی البدل فعال 1388/03/23 تا کنون