آمار کلی

کد ملی: 126221XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 1

خارج شده: 2

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گروه کارخانجات بنیان صنعت اطمینان بازرس اصلی خارج شده 1397/03/23 تا 1398/07/29
اتحادیه صنف تعمیر و فروش انواع تلفن شهرستان کاشان بازرس اصلی فعال 1396/06/28 تا کنون
آیسان الکترونیک آسیا بازرس اصلی خارج شده 1395/06/15 تا 1397/11/07