آمار کلی

کد ملی: 197217XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن دوستداران آوای طبیعت کارون شهرستان مسجدسلیمان مدیرعامل فعال 1397/06/14 تا کنون
آوای سبز بیرگان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/02/01 تا کنون
هواداران کارون زلال شوشتر خزانه دار فعال 1396/04/21 تا کنون
سورین کاوش توسعه مدیرعامل خارج شده 1394/10/27 تا 1397/09/21