آمار کلی

کد ملی: 083945XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سپه سازان خاوران بازرس علی البدل فعال 1394/08/10 تا کنون