آمار کلی

کد ملی: 109106XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سامان گستر گیشا رئیس هیئت مدیره فعال 1398/04/09 تا کنون
سازه نگاران زنده رود عضو هیئت مدیره فعال 1396/05/08 تا کنون