آمار کلی

کد ملی: 264986XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آوای آرامش ملارد عضو هیئت مدیره فعال 1393/10/21 تا کنون