آمار کلی

کد ملی: 175437XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه و لوله خوزستان رئیس هیئت مدیره فعال 1397/11/08 تا کنون
اهواز سماتک رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/08/25 تا کنون