آمار کلی

کد ملی: 007655XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تصویر و تجهیز طلوع پارسیان بازرس اصلی فعال 1398/03/27 تا کنون
تندیس زرین گویا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1390/12/10 تا کنون