آمار کلی

کد ملی: 171912XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فولاد شتاب آریا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/12/06 تا کنون
هییت عزاداری قمر بنی هاشم باب الحوایج ابوالفضل العباس تهران عضو هیئت مدیره فعال 1390/06/01 تا کنون