آمار کلی

کد ملی: 045168XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اصفهان نما نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/14 تا کنون
صنعتی و ساختمانی سپافریم ایران نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/07/10 تا کنون