آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چشمه روشن ده سالار شماره ثبت 1207 7/3 / 87 بازرس علی البدل فعال 1387/03/07 تا کنون