آمار کلی

کد ملی: 038290XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرتو پزشک سپاهان مدیرعامل فعال 1395/06/28 تا کنون
صندوق رفاه اعضا هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/12/05 تا 1397/02/16