آمار کلی

کد ملی: 038629XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن سازه گستر تیوا بازرس اصلی فعال 1398/04/31 تا کنون
آروین پی کیمیا گستر ایرانیان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/12/01 تا 1398/11/25