آمار کلی

کد ملی: 109159XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فروغ اندیش کیان پارس مدیرعامل خارج شده 1392/07/28 تا 1397/06/14