آمار کلی

کد ملی: 049329XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
احیا گران انرژی سبز پایدار مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1399/05/20 تا کنون
حفاران صنعت کاسپین بازرس اصلی فعال 1392/04/18 تا کنون