آمار کلی

کد ملی: 127077XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آریان سامانه فرجاد نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/01/22 تا کنون
پرهام گستر تات عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/11/05 تا 1395/04/09