آمار کلی

کد ملی: 153282XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اندیشه گستران توسعه پایدار ویژن رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/05/21 تا کنون