آمار کلی

کد ملی: 488002XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فارغ التحصیلان پیشتازان کشت و دام مینودشت عضو هیئت مدیره فعال 1394/07/07 تا کنون