آمار کلی

کد ملی: 498977XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک شهرستان فریدونکنار منشی هییت مدیره فعال 1396/09/26 تا کنون