آمار کلی

کد ملی: 079184XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی و دامپروری امید صد و ده بازرس علی البدل فعال 1397/09/18 تا کنون
سیب کیش بازرس علی البدل فعال 1397/02/20 تا کنون
سون ایران بازرس علی البدل فعال 1395/11/26 تا کنون