آمار کلی

کد ملی: 423165XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دو هزار و دویست و پنجاه تولید بلوک سقف دنا فوم مدیرعامل و منشی هییت مدیره فعال 1394/05/27 تا کنون
خدماتی شهرک صنعتی یاسوج دو عضو هیئت مدیره فعال 1394/02/21 تا کنون