آمار کلی

کد ملی: 155109XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم خانگی و دواتگران شهرستان مراغه رئیس هیئت مدیره فعال 1396/11/09 تا کنون