آمار کلی

کد ملی: 603925XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 11

شرکت فعال: 8

خارج شده: 3

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهسازان چالاک مهر نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/05/26 تا کنون
رفیع سازه کسری بازرس علی البدل فعال 1394/05/11 تا کنون
سارین ستون فراز بازرس علی البدل فعال 1394/05/11 تا کنون
ستون فراز سورنا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/05/11 تا کنون
هامون عرصه فلات بازرس علی البدل فعال 1394/01/18 تا کنون
آذین آرا بنا نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1393/12/26 تا 1395/02/20
آبتین مارین دنا نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1393/12/25 تا 1393/12/27
مانا آرتیمان آژند بازرس علی البدل فعال 1393/12/20 تا کنون
سپید دیبا پرند رئیس هیئت مدیره فعال 1393/09/08 تا کنون
فرآیند ساختار سامان بازرس اصلی خارج شده 1393/03/17 تا 1393/12/06
شکوه بنای کویر بازرس اصلی فعال 1393/02/27 تا کنون